Katatagan at Paghahanda (Module 1) – Araw 13 ng Pampublikong Pagdinig – 03/07/2023

  • Nai-publish: 29 Hunyo 2023
  • Mga Paksa:

Agenda

2:00 hapon

  • Sir Frank Atherton (Kasalukuyang Chief Medical Officer para sa Wales mula noong 2014)
  • Dr. Andrew Goodall (Kasalukuyang Permanenteng Kalihim ng Welsh Government at dating Direktor Heneral para sa Mga Serbisyong Pangkalusugan at Panlipunan at Punong Tagapagpaganap ng NHS Wales mula noong 2014)

Pakitandaan na ang mga timing ay pansamantala at maaaring magbago.