Epekto ng Covid-19 Pandemic sa Healthcare Systems sa 4 na Bansa ng UK (Module 3) – Preliminary Hearing Day 2 – 27/09/2023

 • Nai-publish: Agosto 11, 2023
 • Mga Paksa:

Agenda

10:30 umaga

 • Panimulang pahayag mula sa Tagapangulo
 • Update mula sa Counsel hanggang sa Inquiry, tungkol sa:
  • Mga kahilingan sa Rule 9
  • Pagbubunyag sa Mga Pangunahing Kalahok
  • Mga ekspertong saksi
  • Mga kundisyon na hindi covid na susuriin
  • Dokumento ng Pansamantalang Listahan ng mga Isyu
  • Bawat Kwento ay Mahalaga
  • Mga Petsa ng Pagdinig sa Hinaharap
 • Mga pagsusumite mula sa Mga Pangunahing Kalahok

2:00 hapon

 • Mga pagsusumite mula sa Mga Pangunahing Kalahok