Pangunahing Paggawa ng Desisyon sa UK at Pampulitika na Pamamahala (Module 2B Wales) – Araw 1 ng Paunang Pagdinig – 01/11/2022

  • Nai-publish: 5 Mayo 2023
  • Mga Paksa:

Agenda

1:45 hapon

Panimulang pahayag mula sa Tagapangulo

2:00 hapon

Update mula sa Lead Counsel hanggang Module 2B, tungkol sa:

  • Pagtatalaga ng Mga Pangunahing Kalahok
  • Pansamantalang Balangkas ng Saklaw para sa Modyul 2B
  • Mga Kahilingan sa Panuntunan 9
  • Pagbubunyag
  • Mga petsa ng Pagdinig sa Hinaharap

3:30 hapon

Mga pagsusumite mula sa Mga Pangunahing Kalahok