Pangunahing Paggawa ng Desisyon sa UK at Pampulitikang Pamamahala (Module 2) – Araw 1 ng Paunang Pagdinig – 31/10/2022

  • Nai-publish: 14 Abril 2023
  • Mga Paksa:

Agenda

10:00 umaga

Panimulang pahayag mula sa Tagapangulo

10:15 umaga

Update mula sa Counsel hanggang sa Inquiry tungkol sa:

  • Pagtatalaga ng Mga Pangunahing Kalahok
  • Background sa, at pagsisimula ng, Pagtatanong
  • Balangkas ng Saklaw para sa Modyul 2
  • Mga isyu sa cross-cutting sa Modules 2A, 2B at 2C
  • Mga Kahilingan sa Panuntunan 9
  • Pagbubunyag sa Mga Pangunahing Kalahok
  • Pagtuturo ng mga Dalubhasang Saksi
  • Mga petsa ng Pagdinig sa Hinaharap

11:15 umaga

Mga pagsusumite mula sa Mga Pangunahing Kalahok