Pangunahing Paggawa ng Desisyon sa UK at Pampulitika na Pamamahala (Module 2) – Araw ng Pampublikong Pagdinig 27 – 29/11/2023

  • Nai-publish: 29 Agosto 2023
  • Mga Paksa:

Agenda

10:00 umaga

Propesor Dame Jenny Harris (Dating Deputy Chief Medical Officer; Chief Executive ng UKHSA) patuloy
Sajid Javid MP
(Dating Kalihim ng Estado para sa Pangangalaga sa Kalusugan at Panlipunan)

2:00 hapon

Dominic Raab MP (Dating Deputy Prime Minister; Dating Kalihim ng Estado para sa Foreign, Commonwealth at Development Affairs)