Pangunahing Paggawa ng Desisyon sa UK at Pampulitika na Pamamahala (Module 2) – Araw 1 ng Pampublikong Pagdinig – 03/10/2023

  • Nai-publish: 29 Agosto 2023
  • Mga Paksa:

Agenda

10:30 umaga

  • Panimulang pahayag mula sa Tagapangulo
  • Module 2 Impact Film
  • Panimula mula sa Counsel hanggang sa Pagtatanong
  • Mga pagsusumite mula sa Mga Pangunahing Kalahok

2:00 hapon

  • Mga pagsusumite mula sa Mga Pangunahing Kalahok

Pakitandaan na ang mga timing ay pansamantala at maaaring magbago.

Module 2 Impact Film

Ang sumusunod na pelikula ay ipinalabas sa unang pampublikong pagdinig ng Module 2 noong 3 Oktubre 2023. Sa kanyang pambungad na pananalita, sinabi ng Tagapangulo na si Baroness Hallett:

"Labing-apat na tao, mula sa buong UK, ang naitala na nagsasalita tungkol sa mapangwasak na epekto ng pandemya sa kanilang buhay at sa buhay ng kanilang mga pamilya. Kasama sa pelikula ang mga sanggunian sa pangungulila, kalungkutan, mga tahanan ng pangangalaga, mga ward sa ospital, mga libing, damdamin ng pagkakasala, damdamin ng galit, kalungkutan at paghihiwalay, Mahabang Covid sa mga matatanda, Mahabang Covid sa mga bata, kalusugan ng isip, pisikal na kapansanan at sa paglabag sa panuntunan sa lockdown .

Lubos akong nagpapasalamat sa mga sumang-ayon na lumahok. Alam ko kung gaano kahirap para sa kanila na gawin ito sa camera."

Ang pelikulang ito ay naglalaman ng nakakainis na materyal. Ang website ng Inquiry ay may impormasyon sa ilang mga mga organisasyong nagbibigay ng suporta sa iba't ibang isyu. Mangyaring makipag-ugnayan sa isa sa kanila kung kailangan mo ng tulong.