Mahalaga ang Bawat Kwento – Madaling Basahin

Pagtulong sa UK Covid-19 Inquiry


Kapag handa ka na maaari mong i-click ang link na ito:

Simulan ang form

Madaling Basahin

Ito ay isang Easy Read na bersyon ng ilang impormasyon. Maaaring hindi nito kasama ang lahat ng impormasyon ngunit sasabihin nito sa iyo ang tungkol sa mahahalagang bahagi.

Gumagamit ang Easy Read na webpage na ito ng mas madaling salita at larawan. Baka gusto mo pa ng tulong para basahin ito.

Ang ilang mga salita ay nasa matapang – ito ay nangangahulugan na ang pagsulat ay mas makapal at mas madilim.

Ito ay mga mahahalagang salita sa pahina.

Minsan kung mahirap intindihin ang matapang na salita, ipapaliwanag natin kung ano ang ibig sabihin nito.

Ang mga asul na pindutan ay nagpapakita ng mga link sa iba pang mga website at email address. Maaari mong i-click ang mga button na ito.

Tungkol sa web page na ito

Ang UK Covid-19 Inquiry ay ang pangkat na tumitingin sa kung paano hinarap ng UK ang Covid-19.

Ang logo ng Bawat Story Matters

Bawat Kwento ay Mahalaga ay ang aming proyekto sa pakikinig. Nakikinig kami sa mga tao na nagsasabi kung ano ang naging pandemya ng Covid-19 para sa kanila.

Nais naming malaman kung ano ang naging epekto sa iyo ng pandemyang Covid-19. Ang impormasyon sa web page na ito ay magsasabi sa iyo kung paano mo ito magagawa.

Isang video tungkol sa Bawat Kwento ay Mahalaga

Paano mo masasabi sa amin kung ano ang naging hitsura ng Covid-19 para sa iyo?

Maaari mong sabihin sa amin kung ano ang nangyari sa iyo ng pandemya ng Covid-19 sa pamamagitan ng pagsagot sa isang online na form.

Hindi mo kailangang punan ang form nang sabay-sabay. Maaari mong punan ang ilan, i-save ang nagawa mo, at tapusin ito sa ibang pagkakataon.

Maaari mong sabihin sa amin kung gaano o kaunti ang gusto mo tungkol sa kung ano ang naging kalagayan ng Covid-19 para sa iyo.

Kapag handa ka na maaari mong i-click ang link na ito:

Simulan ang form

Kung kailangan mo ang form sa ibang paraan

Kung gusto mong ipadala sa amin ang form sa pamamagitan ng post, mangyaring punan ang form sa pamamagitan ng pag-click sa link na ito:

Kunin ang form para sa post

Kung gusto mong ipadala sa amin ang form sa pamamagitan ng email, mangyaring punan ang form sa pamamagitan ng pag-click sa link na ito:

Kunin ang form para sa email

Kung kailangan mo ang form sa ibang paraan na nakakatugon sa iyong mga pangangailangan, tulad ng sa malalaking print, mangyaring hilingin ito.

Tanungin kami sa pamamagitan ng email:

contact@covid19.public-inquiry.uk

Tanungin kami sa pamamagitan ng post:

FREEPOST
UK Covid-19 Inquiry

Iyon lang ang kailangan mong ilagay sa sobre. Hindi mo kailangan ng selyo.

Bakit mo dapat sabihin sa amin kung ano ang naging hitsura ng Covid-19 para sa iyo?

Sa pagsasabi sa amin kung ano ang naging epekto sa iyo ng pandemya ng Covid-19, tinutulungan mo kaming maunawaan kung ano ang maaaring gawin nang mas mahusay sa hinaharap.

Nangangahulugan ito na mas handa ang UK para sa isang emergency sa hinaharap.

Gusto ba talaga naming marinig mula sa iyo?

Oo, talagang gusto naming malaman kung ano ang naging epekto sa iyo ng pandemyang Covid-19.

Hindi mo kailangang magkaroon ng Covid-19 o magkaroon ng isang bagay na napakasakit na nangyari sa iyo.

Ang bawat kuwento ay makakatulong sa amin na maunawaan kung ano ang naging pandemya ng Covid-19 sa UK.

Gusto naming marinig mula sa maraming iba't ibang mga tao.

Ano ang mangyayari pagkatapos mong ipadala ang form?

Gagamitin namin ang lahat ng mga form na ipinapadala sa amin ng mga tao.

Gagamitin namin ang sinabi ng mga tao para magsulat ng ulat.

Ang ulat ay tungkol sa mga pinakakaraniwang bagay na nangyari sa panahon ng pandemya ng Covid-19.

Nangongolekta lamang kami ng impormasyon tungkol sa nangyari sa mga tao, hindi kung sino ang mga tao.

Kaya walang personal na impormasyon tungkol sa iyo ang makikita sa ulat.

Alamin ang higit pa

Maaari kang magbasa nang higit pa tungkol sa Bawat Kwento na Mahalaga sa pamamagitan ng pagbabasa nitong Easy Read booklet:

Tungkol sa Bawat Kwento ay Mahalaga

Maaari kang makakuha ng impormasyon tungkol sa gawaing ginagawa namin sa pamamagitan ng:

  • Pag-sign up upang makuha ang aming newsletter dito:

Newsletter

  • Sinusundan kami sa social media, tulad ng Facebook.

Magsimula

Kapag handa ka na maaari mong i-click ang link na ito:

Simulan ang form