Bukas na liham sa Publiko mula sa Tagapangulo ng Pagtatanong

  • Nai-publish: 11 Marso 2022
  • Uri: Lathalain

Sumulat ang Tagapangulo sa publiko na nagtatakda kung paano niya pinaplano na isulong ang pampublikong konsultasyon.

I-download ang dokumentong ito