Liham mula sa Director General, Propriety and Ethics sa Cabinet Office sa Direktor ng Covid-19 UK Inquiry set up team

  • Nai-publish: 8 Pebrero 2022
  • Uri: Lathalain
  • Module: Hindi maaari

Noong 8 Pebrero 2022, tumugon ang Director General, Propriety and Ethics sa Cabinet Office sa Direktor ng Covid-19 UK Inquiry set up team tungkol sa mga hakbang na ginagawa upang matiyak na ang mga rekord na nauugnay sa Inquiry ay pananatilihin sa buong gobyerno.

I-download ang dokumentong ito