Mga pambungad na talumpati sa roundtable ng lokal na pamahalaan, talakayan sa breakout at transcript ng mga pagsasara - Abril 1, 2022

  • Nai-publish: 1 Abril 2022
  • Uri: Lathalain
  • Module: Hindi maaari

Ang dokumentong ito ay naglalaman ng lokal na pamahalaan ng roundtable opening remarks, breakout discussion at closing remarks transcript - 1 Abril 2022

I-download ang dokumentong ito