Liham sa Director General, Propriety and Ethics sa Cabinet Office

  • Nai-publish: 20 Enero 2022
  • Uri: Lathalain
  • Module: Hindi maaari

Noong 20 Enero 2022, sumulat ang Direktor ng UK Covid-19 Inquiry setup team sa Director General, Propriety and Ethics sa Cabinet Office para humiling ng mga talaan sa buong pamahalaan na panatilihin.

I-download ang dokumentong ito