List od dyrektora generalnego ds. przyzwoitości i etyki w Kancelarii Rady Ministrów do dyrektora zespołu ds. Covid-19 w Wielkiej Brytanii

  • Opublikowany: 8 luty 2022
  • Typ: Opublikowanie
  • Moduł: Nie dotyczy

W dniu 8 lutego 2022 r. dyrektor generalny ds. przyzwoitości i etyki w Kancelarii Rady Ministrów odpowiedział dyrektorowi zespołu ds. dochodzenia w sprawie Covid-19 w Wielkiej Brytanii na temat kroków podejmowanych w celu zapewnienia przechowywania dokumentacji dotyczącej dochodzenia w całym rządzie.

Pobierz ten dokument