INQ00273878 – Pahayag ng Saksi ni Propesor Yvonne Doyle, nabuo ang Direktor ng Medikal ng Pampublikong Kalusugan England, na may petsang 17/10/2023.

  • Nai-publish: 2 Nobyembre 2023
  • Uri: Ebidensya
  • Module: Modyul 2

Pahayag ng Saksi ni Propesor Yvonne Doyle, nabuo ang Direktor ng Medikal ng Pampublikong Kalusugan England, na may petsang 17/10/2023.

I-download ang dokumentong ito