INQ00273878 - Bayaanka Markhaati ee Professor Yvonne Doyle, oo sameeyay Agaasimaha Caafimaadka ee Caafimaadka Dadweynaha England, oo ku taariikhaysan 17/10/2023.

  • La daabacay: 2 November 2023
  • Nooca: Caddeyn
  • Module: Module 2

Bayaanka Markhaati ee Professor Yvonne Doyle, oo sameeyay Agaasimaha Caafimaadka ee Caafimaadka Dadweynaha England, oo ku taariikhaysan 17/10/2023.

Soo deji dukumeentigan