INQ000303261 – Liham mula kay Robin Swann (MOH) kay Simon Byrne (Chief Constable, PSNI), hinggil sa kahilingan ni Simon Byrne para sa isang pormal na pag-aayos ng commissioning na maitatag upang itakda kung paano sinusuportahan ng pagpapatupad ang tugon at paglilinaw sa kalusugan ng publiko sa mga karagdagang bagay, na may petsang 21/ 04/2020

  • Nai-publish: 15 Mayo 2024
  • Uri: Ebidensya
  • Module: Modyul 2C

Liham mula kay Robin Swann (MOH) kay Simon Byrne (Chief Constable, PSNI), tungkol sa kahilingan ni Simon Byrne para sa isang pormal na pag-aayos ng commissioning na maitatag upang itakda kung paano sinusuportahan ng pagpapatupad ang tugon at paglilinaw sa kalusugan ng publiko sa mga karagdagang usapin, na may petsang 21/04/ 2020.

I-download ang dokumentong ito