INQ000303261 – Pismo Robina Swanna (MOH) do Simona Byrne’a (komendanta policji, PSNI) dotyczące wniosku Simona Byrne’a o zawarcie formalnego porozumienia w sprawie przekazania do eksploatacji w celu określenia, w jaki sposób egzekwowanie prawa wspiera reakcję w zakresie zdrowia publicznego oraz wyjaśnienia w dalszych kwestiach, z dnia 21/01/2019 04.2020

  • Opublikowany: 15 maja 2024 r
  • Typ: Dowód
  • Moduł: Moduł 2C

Pismo Robina Swanna (MOH) do Simona Byrne’a (komendanta policji, PSNI) dotyczące wniosku Simona Byrne’a o zawarcie formalnego porozumienia w sprawie przekazania do eksploatacji w celu określenia, w jaki sposób egzekwowanie prawa wspiera reakcję w zakresie zdrowia publicznego oraz wyjaśnienia dalszych kwestii, z dnia 21.04. 2020.

Pobierz ten dokument