INQ000303261 – Warqad ka timid Robin Swann (MOH) oo ku socota Simon Byrne (Chief Constable, PSNI), ee ku saabsan codsiga Simon Byrne ee habayn shaqo oo rasmi ah in la sameeyo si loo dejiyo sida dhaqangelintu u taageerto jawaabta caafimaadka dadweynaha iyo caddaynta arrimo dheeraad ah, oo ku taariikhaysan 21/ 04/2020

  • La daabacay: 15ka Meey 2024
  • Nooca: Caddeyn
  • Module: Module 2C

Warqad ka timid Robin Swann (MOH) oo ku socota Simon Byrne (Chief Constable, PSNI), ee ku saabsan codsiga Simon Byrne ee habayn shaqo oo rasmi ah in la sameeyo si loo dejiyo sida dhaqangelintu u taageerto jawaabta caafimaadka dadweynaha iyo caddaynta arrimo dheeraad ah, oo ku taariikhaysan 21/04/ 2020.

Soo deji dukumeentigan