INQ000223041 – Papel na ginawa ni Propesor Kamlesh Khunti at iba pa, na pinamagatang 'Risk reduction framework para sa mga kawani ng NHS na nasa panganib ng impeksyon sa Covid-19', na may petsang 2020.

  • Nai-publish: 16 Pebrero 2024
  • Uri: Ebidensya
  • Module: Modyul 2

Ang papel na ginawa ni Propesor Kamlesh Khunti at iba pa, na may pamagat na 'Risk reduction framework para sa mga kawani ng NHS na nasa panganib ng impeksyon sa Covid-19', na may petsang 2020.

I-download ang dokumentong ito