INQ000223041 - Papur a gynhyrchwyd gan yr Athro Kamlesh Khunti ac eraill, o'r enw 'Fframwaith lleihau risg ar gyfer staff y GIG sydd mewn perygl o haint Covid-19', dyddiedig 2020.

  • Cyhoeddwyd: 16 Chwefror 2024
  • Math: Tystiolaeth
  • Modiwl: Modiwl 2

Papur a gynhyrchwyd gan yr Athro Kamlesh Khunti ac eraill, o'r enw 'Fframwaith lleihau risg ar gyfer staff y GIG sydd mewn perygl o haint Covid-19', dyddiedig 2020.

Gwneud lawrlwytho'r ddogfen hon