INQ000234333 – Mga artikulo mula sa The Lancet na may pamagat na 'Pagtatantya ng labis na dami ng namamatay dahil sa pandemya ng COVID-19: isang sistematikong pagsusuri ng mortalidad na nauugnay sa COVID-19', na may petsang 16/04/2022.

  • Nai-publish: 16 Pebrero 2024
  • Uri: Ebidensya
  • Module: Modyul 2

Mga artikulo mula sa The Lancet na may pamagat na 'Pagtatantya ng labis na dami ng namamatay dahil sa pandemya ng COVID-19: isang sistematikong pagsusuri ng mortalidad na nauugnay sa COVID-19', na may petsang 16/04/2022.

I-download ang dokumentong ito