Diweddariad: Ymchwiliad Covid-19 y DU i ddechrau clywed tystiolaeth ym mis Mehefin ar gyfer ei ymchwiliad cyntaf

  • Cyhoeddwyd: 22 Chwefror 2023
  • Pynciau: Modiwl 1

Mae Cadeirydd yr Ymchwiliad, y Farwnes Heather Hallett wedi dyfarnu y bydd yr Ymchwiliad yn dechrau clywed tystiolaeth ar gyfer ei ymchwiliad cyntaf [Modwl 1], gan archwilio parodrwydd y DU ar gyfer pandemig ddydd Mawrth 13 Mehefin.

Cynhelir y gwrandawiadau dros chwe wythnos, a byddant yn dod i ben ddydd Gwener 21 Gorffennaf.

Yn wreiddiol roedd y gwrandawiad i fod i ddechrau yn ystod wythnos gyntaf mis Mai. Mae'r Cadeirydd wedi cytuno ar y dyddiad newydd yn dilyn cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd yn ail wrandawiad rhagarweiniol Modwl 1 ar 14 Chwefror.

Bydd cychwyn y gwrandawiadau ym mis Mehefin yn caniatáu pythefnos ychwanegol o dystiolaeth, a mwy o amser i baratoi ar gyfer y gwrandawiadau.

Bydd y gwrandawiadau cyhoeddus yn cael eu cynnal yn Dorland House, Llundain, W2 6BU (map). Bydd y gwrandawiadau yn agored i’r cyhoedd, a bydd rhagor o fanylion, gan gynnwys gwybodaeth am sut i fynychu, a’r amserlen tystion ar gael yn nes at yr amser.

Bydd trydydd gwrandawiad rhagarweiniol ar gyfer Modwl 1 hefyd yn cael ei gynnal, wedi'i drefnu dros dro ar gyfer 25 Ebrill.

Yn y gwrandawiad hwn, mae'r Ymchwiliad yn gwahodd barn ar sut y bydd y gwrandawiadau'n rhedeg, ac ni fydd yn gwrando ar dystiolaeth. Bydd cyflwyniadau gan y Cwnsler i’r Ymchwiliad a’r Cyfranogwyr Craidd i helpu’r Ymchwiliad i baratoi ar gyfer y gwrandawiadau cyhoeddus, lle clywir tystiolaeth.

Bydd y gwrandawiadau ar gael i'w gwylio ar sianelYouTube yr Ymholiad, yn amodol ar oedi o dri munud.

Byddwn yn cyhoeddi trawsgrifiad o bob gwrandawiad ar yr un dydd y mae'n dod i ben. Bydd recordiad o'r gwrandawiad yn cael ei gyhoeddi ar wefan yr Ymchwiliad ar ddyddiad diweddarach.

Mae fformatau amgen, gan gynnwys cyfieithiad Cymraeg ar gael ar gais.

Mae rhestr lawn o ddyddiadau gwrandawiadau sydd i ddod ar gael ar amserlen ein gwefan

Dyfarniad y Cadeirydd, yn crynhoi ei phenderfyniadau yn dilyn gwrandawiad rhagarweiniol Modwl 1 yr Ymchwiliad ar 14 Chwefror

Cwestiynau Cyffredin yr Ymchwiliad