Diweddariad: Gwrandawiad rhagarweiniol ar gyfer gwneud penderfyniadau a llywodraethu gwleidyddol Craidd y DU – Yr Alban (Modiwl 2A) ddydd Iau 26 Hydref

  • Cyhoeddwyd: 23 Hydref 2023
  • Pynciau: Di-gategori

Bydd yr Ymchwiliad yn cynnal gwrandawiad rhagarweiniol pellach ar gyfer ei ymchwiliadau i 'wneud penderfyniadau craidd y DU a llywodraethu gwleidyddol - Yr Alban (Modiwl 2A)'

Bydd y gwrandawiad rhagarweiniol yn cael ei gynnal yn Dorland House, 121 Westwood Terrace, Llundain, W2 6BU (map)ar Dydd Iau 26 Hydref am 10.30am.

Gwrandawiad cyfreithiol yw gwrandawiad rhagarweiniol sy'n ystyried materion gweithdrefnol sy'n ymwneud â chynnal gwrandawiadau cyhoeddus yn y dyfodol ac ymchwiliadau'r Ymchwiliad. 

Yn y gwrandawiad hefyd bydd diweddariadau gan Gwnsler yr Ymchwiliad ar geisiadau Rheol 9, casglu tystiolaeth gan lywodraeth yr Alban a chyfarfodydd gyda Chyfranogwyr Craidd. Yn ogystal, bydd yr Ymchwiliad yn nodi cynlluniau mwy manwl ar gyfer y modiwl hwn yn y dyfodol.  

Bwriedir cynnal gwrandawiadau cyhoeddus ar gyfer ‘Penderfyniadau Craidd y DU a llywodraethu gwleidyddol – yr Alban (Modiwl 2A)’ yng Nghaeredin rhwng dydd Mawrth 16 Ionawr 2024 a dydd Iau 1 Chwefror 2024.