Diweddariad ar yr Ymchwiliad: Ymchwiliad yn agor pumed ymchwiliad, Caffael ledled y DU

  • Cyhoeddwyd: 24 Hydref 2023
  • Pynciau: Modiwlau

Heddiw mae Ymchwiliad Covid-19 y DU yn agor ei bumed ymchwiliad: Caffael ledled y DU (Modiwl 5).Bwriedir cynnal gwrandawiadau cyhoeddus yn gynnar yn 2025. 

Bydd Modiwl 5 yn ymchwilio i gaffael a dosbarthu offer a chyflenwadau allweddol sy'n ymwneud â gofal iechyd ledled y Deyrnas Unedig, gan gynnwys PPE, peiriannau anadlu ac ocsigen. Bydd hefyd yn ystyried caffael profion llif unffordd a phrofion PCR ledled y DU MoMae rhagor o fanylion wedi’u cynnwys yng nghwmpas dros dro Modiwl 5, a gyhoeddir ar wefan yr Ymchwiliad.

Bydd y cyfnod ymgeisio ar gyfer Cyfranogwyr Craidd ar agor rhwng 24 Hydref 2023 a 17 Tachwedd 2023. 

Mae Cyfranogwr Craidd yn unigolyn, neu sefydliad sydd â diddordeb penodol yng ngwaith yr Ymchwiliad. 

Gall Cyfranogwyr Craidd weld tystiolaeth sy'n berthnasol i'r ymchwiliad hwn, gwneud datganiadau agoriadol a chau yng ngwrandawiadau'r Ymchwiliad ac awgrymu llinell holi.

Mae’r Ymchwiliad yn bwriadu cynnal gwrandawiadau rhagarweiniol ar gyfer Modiwl 5 yn gynnar yn 2024. 

Bydd y gwrandawiadau'n digwydd yng Nghanolfan Wrandawiadau'r Ymchwiliad, Dorland House, Llundain Mae pob gwrandawiad yn agored i’r cyhoedd i'w fynychu – mae gwybodaeth am sut i fynychu ar gael ar y wefan.

Mewn gwrandawiadau rhagarweiniol, mae Cadeirydd yr Ymchwiliad yn gwneud penderfyniadau am sut y bydd ymchwiliadau'n rhedeg. Nid yw'r Ymchwiliad yn clywed tystiolaeth yn y gwrandawiadau hyn. Bydd cyflwyniadau gan y Cwnsler i'r Ymchwiliad a Chyfranogwyr Craidd i helpu paratoi ar gyfer y gwrandawiadau cyhoeddus, lle clywir tystiolaeth

Mae rhestr lawn o dyddiadau arholiadau arfaethedig hyd yma ar gael ar y wefan.

Modiwlau cysylltiedig