Update: Paunang pagdinig para sa Core UK na paggawa ng desisyon at pampulitikang pamamahala - Scotland (Module 2A) noong Huwebes 26 Oktubre

  • Nai-publish: 23 Oktubre 2023
  • Mga Paksa: Hindi nakategorya

Ang Inquiry ay magsasagawa ng karagdagang paunang pagdinig para sa mga pagsisiyasat nito sa 'Pagpapasya ng Core UK at pampulitikang pamamahala - Scotland (Module 2A)'

Ang paunang pagdinig ay gaganapin sa Dorland House, 121 Westwood Terrace, London, W2 6BU (mapa) sa Huwebes 26 Oktubre sa 10.30am.

Ang paunang pagdinig ay isang legal na pagdinig na isinasaalang-alang ang mga isyu sa pamamaraan na may kaugnayan sa pagsasagawa ng mga hinaharap na pampublikong pagdinig at mga pagsisiyasat ng Inquiry. 

Sa pagdinig ay magkakaroon din ng mga update mula sa Inquiry Counsel sa mga kahilingan sa Rule 9, pangangalap ng ebidensya mula sa gobyerno ng Scottish at mga pagpupulong sa Mga Pangunahing Kalahok. Bilang karagdagan, ang Pagtatanong ay magtatakda ng mas detalyadong mga plano para sa hinaharap na modyul na ito.  

Ang mga pampublikong pagdinig para sa 'Core UK na paggawa ng desisyon at pampulitikang pamamahala - Scotland (Module 2A)' ay binalak na maganap sa Edinburgh mula Martes 16 Enero 2024 hanggang Huwebes 1 Pebrero 2024.