પૂછપરછ અપડેટ: પૂછપરછ પાંચમી તપાસ ખોલે છે, સમગ્ર યુકેમાં પ્રાપ્તિ

  • પ્રકાશિત: 24 ઓક્ટોબર 2023
  • વિષયો: મોડ્યુલ્સ

આજે યુકે કોવિડ -19 ઇન્ક્વાયરી તેની પાંચમી તપાસ ખોલે છે: સમગ્ર યુકેમાં પ્રાપ્તિ (મોડ્યુલ 5). 2025ની શરૂઆતમાં જાહેર સુનાવણીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 

મોડ્યુલ 5 સમગ્ર યુનાઇટેડ કિંગડમમાં PPE, વેન્ટિલેટર અને ઓક્સિજન સહિત મુખ્ય આરોગ્યસંભાળ સંબંધિત સાધનો અને પુરવઠાની પ્રાપ્તિ અને વિતરણની તપાસ કરશે. તે લેટરલ ફ્લો ટેસ્ટ અને પીસીઆર ટેસ્ટની યુકે-વ્યાપી પ્રાપ્તિ પર પણ વિચાર કરશે. મોપુનઃ વિગતો સમાવેલ છે મોડ્યુલ 5 માટે કામચલાઉ અવકાશ.

કોર પાર્ટિસિપન્ટ એપ્લિકેશન વિન્ડો 24 ઓક્ટોબર 2023 થી 17 નવેમ્બર 2023 સુધી ખુલ્લી રહેશે. 

કોર પાર્ટિસિપન્ટ એ એક વ્યક્તિ, સંસ્થા અથવા સંસ્થા છે જે પૂછપરછના કાર્યમાં ચોક્કસ રસ ધરાવે છે. 

મુખ્ય સહભાગીઓ આ તપાસ સાથે સંબંધિત પુરાવાઓને ઍક્સેસ કરી શકે છે, પૂછપરછની સુનાવણીમાં પ્રારંભિક અને બંધ નિવેદનો આપી શકે છે અને પ્રશ્નોત્તરીની રેખાઓ સૂચવી શકે છે.

આ પૂછપરછ 2024ની શરૂઆતમાં મોડ્યુલ 5 માટે પ્રાથમિક સુનાવણી હાથ ધરવાનું લક્ષ્ય ધરાવે છે. 

સુનાવણી ઈન્કવાયરીના હિયરિંગ સેન્ટર, ડોરલેન્ડ હાઉસ, લંડન ખાતે થશે. તમામ સુનાવણી લોકો માટે હાજર રહેવા માટે ખુલ્લી છે - કેવી રીતે હાજરી આપવી તેની માહિતી વેબસાઇટ પર મળી શકે છે.

પ્રારંભિક સુનાવણીમાં, તપાસ અધ્યક્ષ તપાસ કેવી રીતે ચાલશે તે અંગે નિર્ણયો લે છે. તપાસ આ સુનાવણીમાં પુરાવા સાંભળતી નથી. સાર્વજનિક સુનાવણી માટે તૈયાર કરવામાં મદદ કરવા માટે કાઉન્સેલ તરફથી પૂછપરછ અને મુખ્ય સહભાગીઓને સબમિશન કરવામાં આવશે, જ્યાં પુરાવા સાંભળવામાં આવે છે.

આયોજિતની સંપૂર્ણ સૂચિ સુનાવણીની તારીખો અત્યાર સુધી વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે.

સંબંધિત મોડ્યુલો