Proses gwneud penderfyniadau craidd y DU a Llywodraethu Gwleidyddol – Cymru (Modiwl 2B) – Gwrandawiadau Cyhoeddus


Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch chi ei chwarae yn ôl ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd). Bydd recordiad o'r darllediad ar gael yma yn fuan.

Agenda

Diwrnod Agenda
Dydd Llun
11 Mawrth 24
Amser cychwyn 10:00 am
Bore

Vaughan Gething MS (Gweinidog yr Economi a chyn Ysgrifennydd y Cabinet/Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol)

Prynhawn

Vaughan Gething MS (Gweinidog yr Economi a chyn Ysgrifennydd y Cabinet/Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol) Parhad

Amser gorffen 5:00pm