ਕੋਰ ਯੂਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ - ਵੇਲਜ਼ (ਮੋਡਿਊਲ 2ਬੀ) - ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ


ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ). ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਏਜੰਡਾ

ਦਿਨ ਏਜੰਡਾ
ਸੋਮਵਾਰ
11 ਮਾਰਚ 24
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ
ਸਵੇਰ

ਵੌਨ ਗੈਥਿੰਗ ਐਮ.ਐਸ (ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ/ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ)

ਦੁਪਹਿਰ

ਵੌਨ ਗੈਥਿੰਗ ਐਮ.ਐਸ (ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ/ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ) ਜਾਰੀ ਹੈ

ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ