Proses gwneud penderfyniadau craidd y DU a Llywodraethu Gwleidyddol – Cymru (Modiwl 2B) – Gwrandawiadau Cyhoeddus


Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

Diwrnod Agenda
dydd Iau
7 Mawrth 24
Amser cychwyn 10:00 am
Bore
  • Jane Runeckles (Pennaeth tîm o Gynghorwyr Arbennig Llywodraeth Cymru)
  • Toby Mason (Pennaeth Cyfathrebu Strategol ar gyfer Llywodraeth Cymru)
Prynhawn
  • Simon Hart AS (Ysgrifennydd Seneddol i'r Trysorlys (Prif Chwip) a chyn Ysgrifennydd Gwladol Cymru)
Amser gorffen 4:00 yp