Gwydnwch a Pharodrwydd (Modiwl 1) – Diwrnod Gwrandawiad Cyhoeddus 11 – 28/06/2023

  • Cyhoeddwyd: 22 Mehefin 2023
  • Pynciau:

Agenda

10:00 am

  • Gillian Russell (Cyfarwyddwr Cymunedau Diogelach yn Scottish Gov 2015-2020 a Chyfarwyddwr presennol y Gweithlu Iechyd)
  • Caroline Lamb (Prif Weithredwr GIG yr Alban a Chyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gofal Cymdeithasol)

2:00 yp

  • Jeanne Freeman mynychu o bell (Cyn Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Chwaraeon – Scottish Gov 2018-2021)

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.