Gwydnwch a Pharodrwydd (Modiwl 1) – Diwrnod Gwrandawiad Cyhoeddus 20 – 13/07/2023

  • Cyhoeddwyd: 6 Gorffennaf 2023
  • Pynciau:

Agenda

10:00 am

  • Marcus Bell (Cyfarwyddwr Canolbwynt Cydraddoldeb y Llywodraeth)
  • Cae Melanie (Prif Swyddog Strategaeth a Pholisi y
    Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol)
  • Nigel Edwards (Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Nuffield)
  • Richard Horton (Golygydd Pennaeth y Lancet, cyfnodolyn meddygol ac awdur)

2:00 yp

  • Michael Gove (Cyn Ganghellor Dugiaeth Caerhirfryn 2019-2021 ac Ysgrifennydd Gwladol DEFRA 2017-2019)

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.