Gwneud Penderfyniadau Craidd a Llywodraethu Gwleidyddol y DU (Modiwl 2) – Diwrnod Gwrandawiad Rhagarweiniol 3 – 06/06/2023

  • Cyhoeddwyd: 30 Mai 2023
  • Pynciau:

Agenda

10:30 am

Sylwadau rhagarweiniol o'r Gadair

10:45 am

Diweddariad gan Gwnsler yr Ymchwiliad, ynghylch:

  • Panelwyr
  • Diweddariad ar geisiadau Rheol 9
  • Datgeliad i Gyfranogwyr Craidd
  • Gweithdrefn cynnig tystiolaeth a phroses cyn Rheol 10
  • Rhestr o Faterion a rhestr dros dro o dystion
  • Tystion arbenigol
  • Ffilmiau Mae Pob Stori o Bwys, Coffâd ac Effaith

12:00 am

Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd