Gwneud Penderfyniadau Craidd a Llywodraethu Gwleidyddol y DU (Modiwl 2A yr Alban) – Diwrnod Gwrandawiad Rhagarweiniol 3 – 26/10/2023

 • Cyhoeddwyd: 29 Awst 2023
 • Pynciau:

Agenda

10:30 am

Sylwadau rhagarweiniol o'r Gadair

10:45 am

Diweddariad gan Gwnsler yr Ymchwiliad, ynghylch:

 • Diweddariad ar geisiadau Rheol 9
 • Casglu tystiolaeth ddogfennol gan Lywodraeth yr Alban
 • Datgeliad i Gyfranogwyr Craidd
 • Rhestr o Faterion, cynlluniau ar gyfer y gwrandawiadau ym mis Ionawr 2024,
  a rhestr dros dro o dystion
 • Tystion arbenigol
 • Ffilmiau Mae Pob Stori o Bwys, Coffâd ac Effaith
 • Ymchwiliad i Covid-19 yr Alban
 • Cyfarfodydd gyda Chyfranogwyr Craidd

12:00 yp

Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.