Llythyr gan y Prif Weinidog at Gadeirydd yr Ymchwiliad ynghylch Cylch Gorchwyl yr Ymchwiliad

  • Cyhoeddwyd: 28 Mehefin 2022
  • Math: Cyhoeddiadau
  • Modiwl: Amherthnasol

Ar 28 Mehefin 2022, ysgrifennodd Prif Weinidog y DU at Gadeirydd yr Ymchwiliad i gadarnhau’r Cylch Gorchwyl ar gyfer Ymchwiliad Covid-19 y DU.

Gwneud lawrlwytho'r ddogfen hon