Pismo Prezesa Rady Ministrów do przewodniczącego śledztwa w sprawie zakresu zadań śledztwa

  • Opublikowany: 28 czerwca 2022 r
  • Typ: Opublikowanie
  • Moduł: Nie dotyczy

W dniu 28 czerwca 2022 r. premier skierował pismo do przewodniczącego śledztwa w celu potwierdzenia zakresu uprawnień do dochodzenia w sprawie Covid-19 w Wielkiej Brytanii.

Pobierz ten dokument