યુકે કોવિડ-19 ઇન્ક્વાયરી શું છે?

કોવિડ-19 રોગચાળા માટે યુકેના પ્રતિભાવ અને તેની અસરની તપાસ કરવા અને ભવિષ્ય માટે પાઠ શીખવા માટે યુકે કોવિડ-19 ઈન્ક્વાયરીની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. પૂછપરછનું કાર્ય તેના સંદર્ભની શરતો દ્વારા માર્ગદર્શન આપે છે.


પૂછપરછની પ્રગતિ

તપાસ 28 જૂન 2022 ના રોજ શરૂ થઈ. તેની તપાસ આયોજિત કરવામાં આવી છે મોડ્યુલ્સ. આ દરેક મોડ્યુલ દરમિયાન, તપાસ સાક્ષીઓ, નિષ્ણાતો પાસેથી પુરાવાઓ સાંભળે છે. મુખ્ય સહભાગીઓ અનુરૂપ શ્રેણી દ્વારા સુનાવણી.

પૂછપરછનું માળખું

સુનાવણી

કોર યુકે નિર્ણય અને રાજકીય શાસન - વેલ્સ (મોડ્યુલ 2B) - જાહેર સુનાવણી

  • તારીખ: 5 માર્ચ 2024
  • શરૂ થાય છે: 10:00એ (am)
  • મોડ્યુલ: કોર યુકે નિર્ણય અને રાજકીય શાસન - વેલ્સ (મોડ્યુલ 2B)
  • પ્રકાર: જાહેર

આ પ્રસારણ સુનિશ્ચિત થયેલ છે. તમે તેને નીચે અથવા અમારા પર સ્ટ્રીમ કરી શકશો YouTube ચેનલ (નવા ટેબમાં ખુલે છે) 5 માર્ચ 2024 ના રોજ સવારે 10:00એ એમ (am) થી.

આ સુનાવણી માટે પ્રસારણ ટૂંક સમયમાં ઉપલબ્ધ થશે.


દરેક વાર્તા મહત્વની છે

અમે તમને કોવિડ-19 રોગચાળાના તમારા અનુભવો વિશે જણાવવા માટે આમંત્રિત કરી રહ્યા છીએ.

દરેક સ્ટોરી મેટર્સ એ એક ઓનલાઈન ફોર્મ છે જે તમને વિષયોની સૂચિમાંથી પસંદ કરવાનું કહે છે અને પછી શું થયું તે વિશે અમને જણાવે છે. ભાગ લઈને, તમે અમને કોવિડ-19ની અસર, અધિકારીઓના પ્રતિભાવ અને શીખી શકાય તેવા કોઈપણ પાઠ સમજવામાં મદદ કરો છો.

વધુ જાણો અને ભાગ લો

સમાચાર

પૂછપરછમાંથી અપડેટ્સ

બેરોનેસ હીથર હેલેટ

પૂછપરછ અપડેટ: જાહેર સુનાવણીની તારીખો વસંત 2025 સુધી જાહેર કરવામાં આવી

યુકે કોવિડ-19 ઇન્ક્વાયરીના અધ્યક્ષ, બેરોનેસ હેલેટે પાનખર 2024 થી વસંત 2025 સુધી ત્રણ વધુ તપાસમાં જાહેર સુનાવણી માટે યોજનાઓ નક્કી કરી છે.

  • તારીખ: 27 ફેબ્રુઆરી 2024
પેસ્લીમાં ESM ઇવેન્ટ

દરેક વાર્તા બાબતો: લોકોના રોગચાળાના અનુભવો સાંભળવા માટે પૂછપરછ પેસ્લી, ડેરી / લંડનડેરી અને એન્નિસ્કિલનની મુલાકાત લે છે

યુકે કોવિડ-19 ઈન્કવાયરીએ સમગ્ર સ્કોટલેન્ડ અને ઉત્તરી આયર્લેન્ડમાં પ્રવાસ કર્યો છે - પેસલી, ડેરી / લંડનડેરી અને એન્નિસ્કિલન સુધી - સ્થાનિક લોકોને તેમના રોગચાળાના અનુભવો રૂબરૂ પૂછપરછ સાથે શેર કરતા સાંભળવા માટે.

  • તારીખ: 9 ફેબ્રુઆરી 2024

વિશે જાણો:

પ્રકાશનો અને પુરાવા

અમારી દસ્તાવેજ લાઇબ્રેરીમાં તપાસ અને તપાસને લગતા તમામ પ્રકાશનો અને પુરાવાઓ છે.

પૂછપરછનું માળખું

તપાસના વિષયો (મોડ્યુલ્સ) વિશેની માહિતી કે જે પૂછપરછના ઉદ્દેશ્યો પર પહોંચાડવા માટે અન્વેષણ કરવામાં આવશે.

સંદર્ભ શરતો

પૂછપરછને હવે તેના સંદર્ભની અંતિમ શરતો પ્રાપ્ત થઈ છે, જેમાં યુકેના રોગચાળાના પ્રતિભાવ અંગે પૂછપરછની તપાસના વિષયો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે.