યુકે કોવિડ-19 ઇન્ક્વાયરી શું છે?

કોવિડ-19 રોગચાળા માટે યુકેના પ્રતિભાવ અને તેની અસરની તપાસ કરવા અને ભવિષ્ય માટે પાઠ શીખવા માટે યુકે કોવિડ-19 ઈન્ક્વાયરીની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. પૂછપરછનું કાર્ય તેના સંદર્ભની શરતો દ્વારા માર્ગદર્શન આપે છે.


પૂછપરછની પ્રગતિ


સુનાવણી

યુકેના 4 દેશોમાં હેલ્થકેર સિસ્ટમ્સ પર કોવિડ-19 રોગચાળાની અસર (મોડ્યુલ 3) - પ્રારંભિક સુનાવણી

  • તારીખ: 27 સપ્ટેમ્બર 2023
  • શરૂ થાય છે: 10:30એ (am)
  • મોડ્યુલ: યુકેના 4 રાષ્ટ્રોમાં આરોગ્યસંભાળ પ્રણાલી પર કોવિડ-19 રોગચાળાની અસર (મોડ્યુલ 3)
  • પ્રકાર: પ્રારંભિક

આ સુનાવણીનું જીવંત પ્રસારણ સમાપ્ત થઈ ગયું છે. તમે તેને અમારા પર પાછા પ્લે કરી શકશો YouTube ચેનલ (નવા ટેબમાં ખુલે છે) ટૂંક સમયમાં

આ પ્રસારણ સમાપ્ત થઈ ગયું છે.


દરેક વાર્તા મહત્વની છે

અમે તમને કોવિડ-19 રોગચાળાના તમારા અનુભવો વિશે જણાવવા માટે આમંત્રિત કરી રહ્યા છીએ.

દરેક સ્ટોરી મેટર્સ એ એક ઓનલાઈન ફોર્મ છે જે તમને વિષયોની સૂચિમાંથી પસંદ કરવાનું કહે છે અને પછી શું થયું તે વિશે અમને જણાવે છે. ભાગ લઈને, તમે અમને કોવિડ-19ની અસર, અધિકારીઓના પ્રતિભાવ અને શીખી શકાય તેવા કોઈપણ પાઠ સમજવામાં મદદ કરો છો.

વધુ જાણો અને ભાગ લો

સમાચાર

પૂછપરછમાંથી અપડેટ્સ

બાળકો અને યુવાનો પર રોગચાળાની અસરોની તપાસ માટે તપાસ આગળનાં પગલાં નક્કી કરે છે

યુકે કોવિડ-19 ઈન્કવાયરી તેના તારણો અને ભલામણો જણાવવામાં મદદ કરવા માટે, રોગચાળાથી સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત બાળકો અને યુવાનો પાસેથી સીધું સાંભળીને, પૂર્વાનુસાર અને લક્ષિત સંશોધન પ્રોજેક્ટ આપશે.   

  • તારીખ: 7 સપ્ટેમ્બર 2023

અપડેટ: તેની બીજી તપાસ માટે પુરાવાની સુનાવણી શરૂ કરવા માટે તપાસ

આ ઈન્કવાયરી તેની બીજી તપાસ માટે પુરાવાઓની સુનાવણી શરૂ કરશે, મુખ્ય UK નિર્ણય લેવાની અને રાજકીય શાસન (મોડ્યુલ 2) ની તપાસ કરીને, ઑક્ટોબર 3જી મંગળવારથી.

  • તારીખ: 29 ઓગસ્ટ 2023

વિશે જાણો:

પ્રકાશનો અને પુરાવા

અમારી દસ્તાવેજ લાઇબ્રેરીમાં તપાસ અને તપાસને લગતા તમામ પ્રકાશનો અને પુરાવાઓ છે.

પૂછપરછનું માળખું

તપાસના વિષયો (મોડ્યુલ્સ) વિશેની માહિતી કે જે પૂછપરછના ઉદ્દેશ્યો પર પહોંચાડવા માટે અન્વેષણ કરવામાં આવશે.

સંદર્ભ શરતો

પૂછપરછને હવે તેના સંદર્ભની અંતિમ શરતો પ્રાપ્ત થઈ છે, જેમાં યુકેના રોગચાળાના પ્રતિભાવ અંગે પૂછપરછની તપાસના વિષયો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે.