યુકે કોવિડ-19 ઇન્ક્વાયરી શું છે?

કોવિડ-19 રોગચાળા માટે યુકેના પ્રતિભાવ અને તેની અસરની તપાસ કરવા અને ભવિષ્ય માટે પાઠ શીખવા માટે યુકે કોવિડ-19 ઈન્ક્વાયરીની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. પૂછપરછનું કાર્ય તેના સંદર્ભની શરતો દ્વારા માર્ગદર્શન આપે છે.


પૂછપરછની પ્રગતિ

તપાસ 28 જૂન 2022 ના રોજ શરૂ થઈ. તેની તપાસ આયોજિત કરવામાં આવી છે મોડ્યુલ્સ. આ દરેક મોડ્યુલ દરમિયાન, તપાસ સાક્ષીઓ, નિષ્ણાતો પાસેથી પુરાવાઓ સાંભળે છે. મુખ્ય સહભાગીઓ અનુરૂપ શ્રેણી દ્વારા સુનાવણી.

પૂછપરછનું માળખું

સુનાવણી

ટેસ્ટ, ટ્રેસ અને આઇસોલેટ (મોડ્યુલ 7) - પ્રારંભિક સુનાવણી

  • તારીખ: 27 જૂન 2024
  • શરૂ થાય છે: 10:30 એ (am)
  • મોડ્યુલ: ટેસ્ટ, ટ્રેસ અને આઇસોલેટ (મોડ્યુલ 7)
  • પ્રકાર:

મોડ્યુલ 7 રોગચાળા દરમિયાન અપનાવવામાં આવેલા પરીક્ષણ, ટ્રેસિંગ અને આઇસોલેશનના અભિગમને જોશે અને તેના પર ભલામણો કરશે.

આ પ્રસારણ સુનિશ્ચિત થયેલ છે. તમે તેને નીચે અથવા અમારા પર સ્ટ્રીમ કરી શકશો YouTube ચેનલ (નવા ટેબમાં ખુલે છે) 27 જૂન 2024 થી.

આ સુનાવણી માટે પ્રસારણ ટૂંક સમયમાં ઉપલબ્ધ થશે.


દરેક વાર્તા મહત્વની છે

અમે તમને કોવિડ-19 રોગચાળાના તમારા અનુભવો વિશે જણાવવા માટે આમંત્રિત કરી રહ્યા છીએ.

દરેક સ્ટોરી મેટર્સ એ એક ઓનલાઈન ફોર્મ છે જે તમને વિષયોની સૂચિમાંથી પસંદ કરવાનું કહે છે અને પછી શું થયું તે વિશે અમને જણાવે છે. ભાગ લઈને, તમે અમને કોવિડ-19ની અસર, અધિકારીઓના પ્રતિભાવ અને શીખી શકાય તેવા કોઈપણ પાઠ સમજવામાં મદદ કરો છો.

વધુ જાણો અને ભાગ લો

સમાચાર

પૂછપરછમાંથી અપડેટ્સ

અપડેટ: જૂનમાં ટેસ્ટ, ટ્રેસ અને આઇસોલેટ (મોડ્યુલ 7) પર રોગચાળાની અસર માટે પ્રારંભિક સુનાવણી

તપાસ, 'ટેસ્ટ, ટ્રેસ અને આઇસોલેટ' (મોડ્યુલ 7) પર રોગચાળાની અસર અંગે તેની સાતમી તપાસ માટે પ્રારંભિક પ્રાથમિક સુનાવણી હાથ ધરશે. પ્રારંભિક સુનાવણી ડોરલેન્ડ હાઉસ, 121 વેસ્ટબોર્ન ટેરેસ, લંડન, W2 6BU (નકશો) ખાતે ગુરુવાર 27 જૂને સવારે 10.30 વાગ્યે યોજાશે.

  • તારીખ: 20 જૂન 2024

અપડેટ: જુલાઈમાં પ્રથમ અહેવાલ, મોડ્યુલ 1 'સ્થિતિસ્થાપકતા અને સજ્જતા' પ્રકાશિત કરવા માટે પૂછપરછ

યુકે કોવિડ-19 ઇન્ક્વાયરી ગુરુવાર 18 જુલાઇ 2024 ના રોજ રોગચાળા માટે યુકેની 'સ્થિતિસ્થાપકતા અને સજ્જતા (મોડ્યુલ 1)' ની તેની તપાસ બાદ તેનો પ્રથમ અહેવાલ અને ભલામણો પ્રકાશિત કરશે.

  • તારીખ: 18 જૂન 2024

તમારી રોગચાળાની વાર્તાઓ આ કેરર્સ વીક દરેક વાર્તા બાબતો સાથે શેર કરો

યુકે કોવિડ-19 ઇન્ક્વાયરી દરેક સ્ટોરી મેટર્સના ભાગ રૂપે તેમના રોગચાળાના અનુભવો શેર કરવા માટે સમગ્ર યુકેમાં સંભાળ રાખનારાઓને પ્રોત્સાહિત કરે છે.

  • તારીખ: 10 જૂન 2024

વિશે જાણો:

પ્રકાશનો અને પુરાવા

અમારી દસ્તાવેજ લાઇબ્રેરીમાં તપાસ અને તપાસને લગતા તમામ પ્રકાશનો અને પુરાવાઓ છે.

પૂછપરછનું માળખું

તપાસના વિષયો (મોડ્યુલ્સ) વિશેની માહિતી કે જે પૂછપરછના ઉદ્દેશ્યો પર પહોંચાડવા માટે અન્વેષણ કરવામાં આવશે.

સંદર્ભ શરતો

પૂછપરછને હવે તેના સંદર્ભની અંતિમ શરતો પ્રાપ્ત થઈ છે, જેમાં યુકેના રોગચાળાના પ્રતિભાવ અંગે પૂછપરછની તપાસના વિષયો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે.