Update mula sa Inquiry: Mga susunod na hakbang para sa imbestigasyon ng Inquiry sa healthcare

  • Nai-publish: 6 Disyembre 2022
  • Mga Paksa: Modyul 3

Isinara na namin ngayon ang window ng aplikasyon ng Core Participant para sa Module 3, ang ikatlong pagsisiyasat ng Inquiry, na titingnan ang epekto ng pandemya sa pangangalagang pangkalusugan.

Susuriin ng Module 3 kung paano tumugon ang mga sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa pandemya at ang epekto sa mga sistema at serbisyo, kasama ang mga pasyente, doktor, nars at iba pang kawani ng pangangalagang pangkalusugan sa England, Scotland, Wales at Northern Ireland.

Si Baroness Heather Hallett, ang Inquiry Chair, ay maingat na susuriin at tutukuyin ang mga aplikasyon sa takdang panahon. Ipapaalam ng Inquiry sa mga aplikante ang resulta ng kanilang mga aplikasyon at ibibigay sa kanila ang pagpapasiya ng Tagapangulo.

Ang Pangunahing Kalahok ay isang indibidwal, organisasyon o institusyon na may partikular na interes sa gawain ng Pagtatanong at may pormal na papel na gagampanan sa proseso ng Pagtatanong. Ang katayuan ng Core Participant ay ibinibigay sa ilalim ng Rule 5 ng Inquiry Rules 2006.

Hindi kailangan ng mga indibidwal at organisasyon ang katayuan ng Core Participant para matawag upang magbigay ng ebidensya sa Inquiry.

Ang unang paunang pagdinig para sa Module 3 ay magaganap sa Pebrero 28, 2023. Sa panahon ng pagdinig, magkakaroon ng update mula sa Inquiry Counsel sa mga aplikasyon ng Core Participant at ang Inquiry ay magtatakda ng mas detalyadong plano para sa module na ito.

Ang Inquiry ay magsisimulang makarinig ng ebidensya sa Spring 2023 para sa unang pagsisiyasat nito sa pandemya na paghahanda at katatagan ng UK.

Higit pang impormasyon ang ilalathala sa website ng Inquiry sa mga darating na linggo.