Cusboonaysiinta Weydiinta: Tallaabooyinka xiga ee baaritaanka Weydiinta ee daryeelka caafimaadka

  • La daabacay: 6 December 2022
  • Mawduucyada: Module 3

Hadda waxaanu xidhnay daaqada codsiga Ka qaybqaataha Muhiimka ah ee Module 3, baadhitaanka saddexaad ee waydiinta, kaas oo eegi doona saamaynta masiibada ku leedahay daryeelka caafimaadka.

Module 3 wuxuu baari doonaa sida nidaamyada daryeelka caafimaadku uga jawaabeen masiibada iyo saamaynta nidaamyada iyo adeegyada, oo ay ku jiraan bukaanka, dhakhaatiirta, kalkaaliyayaasha caafimaadka iyo shaqaalaha kale ee daryeelka caafimaadka ee England, Scotland, Wales iyo Northern Ireland.

Baroness Heather Hallett, Gudoomiyaha Weydiinta, ayaa si taxadar leh u eegi doonta oo go'aamin doonta codsiyada wakhtiga ku haboon. Weydiinta ayaa markaas ku wargelin doonta codsadayaasha natiijada codsiyadooda waxayna siin doontaa go'aanka Guddoomiyaha.

Ka-qaybgalaha Muhiimka ah waa shakhsi, urur ama hay'ad dan gaar ah u leh shaqada Weydiinta oo leh door rasmi ah oo uu ka ciyaaro habka weydiinta. Heerka Ka-qaybgalaha Muhiimka ah waxaa lagu bixiyaa Xeerka 5 ee Xeerarka Weydiinta 2006.

Shakhsiyaadka iyo ururadu uma baahna heerka Ka qaybqaataha Muhiimka ah in loogu yeero si ay u siiyaan caddaynta Weydiinta.

Dhageysiga hordhaca ah ee ugu horeeya ee Module 3 wuxuu dhacayaa 28ka Febraayo 2023. Inta uu socdo dhageysiga, waxaa jiri doona cusbooneysiin ka timid La-taliyaha Weydiinta ee codsiyada Ka Qeybqaataha Muhiimka ah iyo Weydiinta ayaa si faahfaahsan u qeexi doonta qorshaha cutubkan.

Weydiinta ayaa bilaabi doonta dhageysiga cadeymaha Guga 2023 baaritaankeeda ugu horreeya ee ku saabsan u-diyaargarowga iyo adkeysiga masiibada ee Boqortooyada Midowday.

Macluumaad dheeraad ah ayaa lagu soo daabici doonaa website-ka weydiinta toddobaadyada soo socda.