Ang pagtatanong ay nagtatakda ng mga susunod na hakbang para sa pagsisiyasat sa mga epekto ng pandemya sa mga bata at kabataan

  • Nai-publish: 7 Setyembre 2023
  • Mga Paksa: Bawat Kwento ay Mahalaga

Ang UK Covid-19 Inquiry ay maghahatid ng isang pasadya at naka-target na proyekto sa pananaliksik, direktang pakikinig mula sa mga bata at kabataan na pinaka-apektado ng pandemya, upang makatulong na ipaalam ang mga natuklasan at rekomendasyon nito.   

Noong nakaraang linggo, nakipagpulong ang Inquiry sa mga organisasyon ng mga bata at kabataan upang talakayin ang mga plano at itakda kung paano nilalayon ng Inquiry na isaalang-alang ang mga karanasan ng mga bata at kabataan bilang bahagi ng mga pagsisiyasat nito.  

Ang Inquiry ay mangongolekta ng mga unang karanasan mula sa mga bata at kabataan bilang bahagi ng isang malawak na proyekto ng pananaliksik. Ito ay isasama sa umiiral na ebidensya sa mga epekto ng pandemya sa mga bata at kabataan. 

Tulad ng pagsasanay sa pakikinig nito sa buong UK, Every Story Matters, ang mga insight mula sa pananaliksik ay ibibigay sa Inquiry bilang legal na ebidensya upang ipaalam ang pagtatanong at mga rekomendasyon para sa hinaharap.

Nakipagtulungan ang Inquiry sa mga eksperto at organisasyon na kumakatawan sa mga bata at kabataan upang maingat na isaalang-alang ang diskarte nito sa pagsali sa mga bata at kabataan. Nangangailangan ito ng karagdagang mga hakbang sa pag-iingat at emosyonal na suporta upang mabawasan ang panganib ng pinsala. Sa mga darating na linggo, iko-commission at ididisenyo namin ang proyektong pananaliksik na ito, upang ang mga karanasan ng mga bata at kabataan ay makuha sa paraang inilalagay ang kanilang kaligtasan at suporta sa puso ng proyekto. 

Gusto naming tiyakin na maibabahagi ng mga bata at kabataan ang kanilang mga karanasan sa Inquiry at kailangan naming gawin ito sa paraang ligtas at hindi nagdudulot ng pinsala. Ito ay pinakamahusay na naihatid bilang bahagi ng isang pasadya at naka-target na proyekto ng pananaliksik, kabilang ang direktang pakikinig at partikular na mula sa mga bata at kabataan sa kanilang sariling mga salita. Pinag-isipan naming mabuti ito at nagpapasalamat kami sa lahat ng organisasyong nag-ambag sa aming gawain sa ngayon.

Kalihim ng Pagtatanong, Ben Connah

Nilinaw ng Tagapangulo ng Inquiry, Baroness Hallett, na iimbestigahan ng Inquiry ang mga epekto ng pandemya sa mga bata at kabataan at ito ay nakalagay sa Inquiry's tuntunin ng sanggunian.

Ang mga karagdagang oras para sa legal na imbestigasyon at mga pagdinig sa epekto ng pandemya sa edukasyon, mga bata at kabataan ay iaanunsyo sa unang bahagi ng 2024.