Mahalaga ang Bawat Kwento: Ang pagtatanong ay nagbibigay ng mas maraming paraan para maibahagi ng mga tao ang kanilang mga karanasan sa pandemya

  • Nai-publish: 28 Hulyo 2023
  • Mga Paksa: Bawat Kwento ay Mahalaga

Ngayon, ang UK Covid-19 Inquiry ay nag-anunsyo ng higit pang mga paraan na masasabi ng mga tao sa buong UK ang Inquiry tungkol sa kanilang mga karanasan sa pandemya.

Mahigit 12,000 tao na ang nagbahagi ng kanilang mga karanasan sa Every Story Matters, ang pagsasanay sa pakikinig sa buong bansa ng Inquiry. Ang bawat kuwentong ibinahagi ay nakakatulong sa Inquiry na bumuo ng isang komprehensibong larawan kung paano naapektuhan ng pandemya ang buhay ng mga tao sa buong UK.

Mahigit 60 organisasyon na ang nag-sign up para suportahan ang Every Story Matters, kabilang ang Age UK, Marie Curie, Shelter, Sense at ang Royal College of Midwives. Ang kanilang suporta ay makakatulong na matiyak na ang mga karanasang nakalap ay kumakatawan sa populasyon ng UK.

Mayroong ilang mga paraan na maibabahagi ng mga tao ang kanilang mga karanasan sa Inquiry. Ang pangunahing paraan ay sa pamamagitan ng Inquiry's Bawat Kwento ay Mahalaga online na form. An Madaling Basahin ang form ay magagamit na rin ngayon sa PDF sa aming website, na may mga opsyon sa pag-email o pag-post. Malapit na naming matatanggap ang mga kuwento ng mga tao sa pamamagitan ng mga opsyon sa video relay ng British Sign Language at Irish Sign Language, na alam naming inaasahan ng ilang organisasyon. Ang karagdagang impormasyon tungkol sa mga naa-access na format ay makukuha sa Bawat Story Matters website.

Ang isang pilot ng UK-wide community listening event para sa mga tao na ibahagi ang kanilang mga karanasan nang personal ay ilulunsad sa taglagas. Gusto naming dumalo sa mga kaganapan kung saan naroroon na ang mga tao; ipaalam sa amin kung nagho-host ka ng kumperensya, pagpupulong o iba pang kaganapan sa susunod na taon na maaari naming madaluhan upang hikayatin ang pakikilahok sa Bawat Kwento na Mahalaga sa mga kinakatawan mo. Makipag-ugnayan engagement@covid19.public-inquiry.uk.

Upang matiyak na ang Inquiry ay nakakarinig mula sa pinakamalawak na hanay ng mga tao sa buong UK, ang mga espesyalista sa komunikasyon na M&C Saatchi ay itinalaga, kasunod ng isang mapagkumpitensyang proseso, upang ihatid ang susunod na yugto ng advertising at outreach upang suportahan ang Every Story Matters.

Ang susunod na yugto ng trabaho ay makakatulong na itaas ang higit na kamalayan sa Bawat Kwento na Mahalaga at matiyak na alam ng mga tao sa buong UK kung paano makibahagi. Napakahalaga na marinig ng Inquiry mula sa isang malawak na hanay ng mga tao kabilang ang mga grupong kulang sa representasyon, na marami sa kanila ang pinakanaapektuhan ng pandemya.

"Nais kong pasalamatan ang lahat na hanggang ngayon ay nagsumite ng kanilang mga karanasan sa pandemya sa Every Story Matters. Ang bawat kuwento ay talagang mahalaga at ang iyong kuwento ay maaaring makatulong sa paghubog ng hinaharap para sa mga susunod na henerasyon.

"Naapektuhan ng pandemya ang lahat, at sa iba't ibang paraan, kaya gusto naming makarinig mula sa pinakamaraming tao sa buong UK hangga't maaari upang mas maunawaan ang epekto at pangmatagalang epekto ng pandemya."

Kalihim ng Pagtatanong, Ben Connah

Susuportahan ng Every Story Matters ang mga pagsisiyasat ng UK Covid-19 Inquiry at tutulungan ang Chair of the Inquiry na gumawa ng mga rekomendasyon para sa hinaharap, sa pamamagitan ng pagbibigay ng ebidensya tungkol sa epekto ng pantao ng pandemya sa populasyon ng UK. Nagbibigay ito ng pagkakataon para sa mga apektado ng pandemya na magbahagi ng kanilang mga karanasan nang walang pormalidad ng pagbibigay ng ebidensya o pagdalo sa isang pampublikong pagdinig.

Karagdagang impormasyon:

Makikipagtulungan ang M&C Saatchi sa isang bagong ahensya ng pananaliksik, na inaasahang itatalaga sa Agosto, na magsusuri at mag-uulat sa mga karanasang ibinahagi sa pamamagitan ng Every Story Matters. Ang M&C Saatchi ay hindi mangongolekta o magkakaroon ng anumang access sa mga karanasang ibinahagi sa Inquiry.