Watching Rooms Toolkit


Ang gabay na ito ay idinisenyo upang tulungan ang mga indibidwal at organisasyon na gustong mag-organisa ng pampublikong screening ng mga pampublikong pagdinig ng Inquiry.

Ang mga pampublikong pagdinig para sa unang pagsisiyasat ng Inquiry ay magsisimula sa 13 Hunyo 2023.

Ang lahat ng mga pagdinig ay magiging live stream sa aming website at sa aming channel sa YouTube, napapailalim sa isang tatlong minutong pagkaantala. Ang mga pagdinig ay magaganap sa pagitan ng 10am at 4pm bawat araw. Ang Pagtatanong ay karaniwang hindi uupo tuwing Biyernes.

Maaaring gusto ng ilang tao na panoorin ang mga paglilitis nang magkasama o maaaring naisin na mag-set up ng pampublikong screening para sa mga miyembro na walang madaling access sa internet. Narito ang ilang bagay na dapat isaalang-alang:

Hakbang 1: Mga pagsasaalang-alang sa lugar

 • Lokasyon: Isaalang-alang ang pag-abot sa mga lokal na charity/church hall/community space at library upang makita kung makakatulong sila. Kailangan ko bang magbigay ng mga direksyon sa venue?
 • Accessibility: Tandaang isipin ang tungkol sa mga pagsasaalang-alang sa accessibility. Mayroon bang hakbang na libreng pag-access sa gusali? Available ba ang mga accessible na toilet?
 • Kapasidad ng gusali/ silid – Ilang tao ang maaari mong imbitahan upang matiyak na ligtas ang kaganapan. Sapat ba ang venue para sa lahat ng dadalo?
 • Emosyonal na suporta: Para sa ilang mga tao ang mga pagdinig ay magiging mahirap. Makakapagbigay ka ba ng suporta para sa mga taong maaaring makarinig ng nagpapalitaw na impormasyon?
 • Mga Tao: mayroon ka bang sapat na mga miyembro ng kawani upang suportahan ang mga tao?
 • Mga Pasilidad: Mayroon bang mga toilet facility o pampalamig na magagamit para sa mga dadalo?
 • Mga fire exit: Nasaan ang pinakamalapit na fire exit at paano ko ipapaalam sa mga dadalo ang mga ito?
 • Mga alarma sa sunog: Magkakaroon ba ng anumang pagsubok sa alarma sa sunog sa mga araw kung kailan kami magsa-screen ng mga pagdinig?

Hakbang 2: Tech

 • Stable na koneksyon sa Internet: May access ba ang kwarto sa isang stable na koneksyon sa internet?
 • Mga Device: Mayroon ba akong internet enabled device?
 • Mga Screen: Kailangan bang ikonekta ang mga screen sa device?
 • Mga Kable: Mayroon ba tayong mga tamang cable para ikonekta ang device na naka-enable sa internet sa mga panlabas na screen/monitor?
 • Pagpoposisyon: Nakaposisyon ba ang mga screen para makita sila ng lahat ng miyembro ng audience?
 • Audio: May mga built-in na speaker ba ang device? Kung hindi, maaari ko bang ikonekta ang mga speaker?
 • Mga subtitle: Kakailanganin ko ba paganahin ang mga subtitle sa YouTube para sa mga pagdinig?

Hakbang 3: Pag-promote / pagpapataas ng kamalayan

 • Paano ko itataas ang kamalayan sa mga plano sa pagsasara ng mga pagdinig?
 • Paano ko matitiyak na ang mga petsa ng mga pagdinig ay naka-book sa mga talaarawan ng mga tao?
 • Kailangan ko bang magpadala ng mga imbitasyon?
 • Paano ako magpapadala ng mga imbitasyon (hal. sa pamamagitan ng post / email / text message / Whatsapp)?
 • Magbabahagi ba ako ng impormasyon gamit ang aming mga social media channel?

Hakbang 4 (opsyonal): Pagpaparehistro

 • Kailangan bang magparehistro ang mga dadalo bago ang pagdalo sa mga screening?
 • Mga Pagsasaalang-alang ng GDPR:
  • Kakailanganin mong tiyakin na sumusunod ka sa mga kinakailangan ng GDPR kapag humihingi ng impormasyon sa pagpaparehistro.
  • Maaaring naisin mong magsama ng ilang linya sa form ng pagpaparehistro na nagpapaliwanag na nangongolekta ka lamang ng data para sa layunin ng pagbibigay ng impormasyon para sa mga dadalo sa isang screening at upang panatilihing updated ang mga ito sakaling magbago ang anumang mga plano.
  • Isaalang-alang kung gaano katagal mo hahawakan ang data at tiyakin sa mga tao na hindi mo ibabahagi ang data sa sinuman, o kung ibabahagi mo ang data, ipaliwanag ang mga layunin ng pagbabahaging iyon.
  • Magbigay ng impormasyon kung sino ang makikipag-ugnayan kung ang isang tao ay nagpasya na hindi na niya gustong dumalo sa isang screening at nais na tanggalin/burahin ang kanilang mga detalye.

Hakbang 5: Feedback

 • Kailangan ko bang mangolekta ng feedback upang ang mga screening sa hinaharap ay mapabuti para sa mga dadalo?