Mga Transcript ng Konsultasyon


Ang Inquiry ay nagsagawa ng apat na linggong pampublikong konsultasyon sa draft na Mga Tuntunin ng Sanggunian nito noong Marso at Abril 2022, na nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao na magbigay ng kanilang opinyon sa kung paano dapat gawin ng Inquiry ang gawain nito.

Nagsara ang pampublikong konsultasyon noong Abril 7, 2022. Sa panahon ng konsultasyon, nakipagpulong ang pangkat ng Pagtatanong sa mga kinatawan mula sa maraming iba't ibang sektor tulad ng mga kawanggawa, unyon, grupo ng pananampalataya, edukasyon at pangangalaga sa kalusugan.