Transkrypcje konsultacji


W marcu i kwietniu 2022 r. dochodzenie przeprowadziło czterotygodniowe konsultacje społeczne w sprawie projektu zakresu zadań, dając ludziom szansę wyrażenia opinii na temat tego, jak dochodzenie powinno przebiegać w związku z jego pracą.

Konsultacje społeczne zakończyły się 7 kwietnia 2022 r. Podczas konsultacji zespół śledczy spotkał się z przedstawicielami wielu różnych sektorów, takich jak organizacje charytatywne, związki, grupy wyznaniowe, edukacja i opieka zdrowotna.