Epekto ng Covid-19 Pandemic sa Healthcare Systems sa 4 na Bansa ng UK (Module 3) – Mga Pampublikong Pagdinig


I-broadcast

Ang isang livestream ng pagdinig na ito ay magiging available sa aming homepage at sa aming channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab) Lunes 9 Setyembre 2024. Magiging available dito ang isang recording ng broadcast sa lalong madaling panahon.

Agenda

Araw Agenda
Lunes
9 Set 24
Oras ng simula 10:00 am
Umaga Walang session
hapon Walang session
Oras ng pagtatapos 4:00 pm