યુકેના 4 દેશોમાં હેલ્થકેર સિસ્ટમ્સ પર કોવિડ-19 રોગચાળાની અસર (મોડ્યુલ 3) - જાહેર સુનાવણી


પ્રસારણ

આ સુનાવણીનો લાઇવસ્ટ્રીમ અમારા હોમપેજ પર ઉપલબ્ધ રહેશે અને અમારી YouTube ચેનલ (નવા ટેબમાં ખુલે છે) સોમવાર 9 સપ્ટેમ્બર 2024. પ્રસારણનું રેકોર્ડિંગ અહીં ટૂંક સમયમાં ઉપલબ્ધ થશે.

કાર્યસૂચિ

દિવસ કાર્યસૂચિ
સોમવાર
9 સપ્ટે 24
પ્રારંભ સમય 10:00 AM
સવાર કોઈ સત્ર નથી
બપોર કોઈ સત્ર નથી
સમાપ્તિ સમય બપોરે 4:00