Katatagan at Paghahanda (Module 1) – Araw 7 ng Pampublikong Pagdinig – 21/06/2023

  • Nai-publish: Hunyo 15, 2023
  • Mga Paksa:

Agenda

10:00 umaga

  • Sir Mark Walport (Direktor ng Wellcome Trust mula 2003–2013. Government Chief Scientific
    Adviser (GCSA) Abril 2013 hanggang Setyembre 2017)
  • Oliver Dowden (Kasalukuyang Deputy PM at dating Parliamentary Secretary para sa Cabinet Office 2018-2019 at Cabinet Minister 2019-2020)

2:00 hapon

  • Jeremy Hunt MP (Dating Sec of State for Health 2012-2018 at kasalukuyang Chancellor)

Pakitandaan na ang mga timing ay pansamantala at maaaring magbago.