Katatagan at Paghahanda (Module 1) – Araw 2 ng Pampublikong Pagdinig – 14/06/2023

  • Nai-publish: 9 Hunyo 2023
  • Mga Paksa:

Agenda

10:00 umaga

  • Pambungad na Pahayag mula sa Mga Pangunahing Kalahok

2:00 hapon

  • Si Prof. Jimmy Whitworth at Dr. Charlotte Hammer (Mga Eksperto)

Pakitandaan na ang mga timing ay pansamantala at maaaring magbago.