Katatagan at Paghahanda (Module 1) – Araw ng Pagdinig sa Publiko 23 – 19/07/2023

  • Nai-publish: 13 Hulyo 2023
  • Mga Paksa:

Agenda

10:00 umaga

  • Pangwakas na mga pahayag mula sa Mga Pangunahing Kalahok

2:00 hapon

  • Pangwakas na mga pahayag mula sa Mga Pangunahing Kalahok