Katatagan at Paghahanda (Module 1) – Araw ng Pagdinig sa Publiko 22 – 18/07/2023

  • Nai-publish: 13 Hulyo 2023
  • Mga Paksa:

Agenda

10:00 umaga

  • Matt Fowler (Mga Pamilyang Naulila sa COVID-19 para sa Katarungan)
  • Jane Morrison pumapasok sa malayo (Scottish Covid Bereaved)
  • Anna-Louise Marsh-Rees (Covid-19 Bereaved Families for Justice Cymru)
  • Brenda Doherty (Northern Ireland Covid-19 Mga Naulilang Pamilya para sa Katarungan)

2:00 hapon

  • Pangwakas na mga pahayag mula sa Mga Pangunahing Kalahok