Katatagan at Paghahanda (Module 1) – Araw ng Pagdinig sa Publiko 21 – 17/07/2023

  • Nai-publish: 13 Hulyo 2023
  • Mga Paksa:

Agenda

10:30 umaga

  • Kate Bell (Assistant General Secretary ng Trades Union Congress)
  • Gerry Murphy (Assistant General Secretary ng Irish Congress of Trade
    Mga unyon)

2:00 hapon

  • Prof. Philip Banfield (Tagapangulo ng British Medical Association's UK council)
  • Dr. Jennifer Dixon (Punong Tagapagpaganap ng Health Foundation)
  • Michael Adamson (Punong Tagapagpaganap ng British Red Cross)