Katatagan at Kahandaan (Module 1) – Araw ng Pagdinig sa Publiko 19 – 12/07/2023

  • Nai-publish: 6 Hulyo 2023
  • Mga Paksa:

Agenda

10:00 umaga

  • Michelle O'Neill (Dating Deputy First Minister ng Northern Ireland sa pagitan ng 2020-2022 at Dating Minister of Health 2016-2017)

2:00 hapon

  • Mark Lloyd (Punong Tagapagpaganap ng LGA), Chris Llewellyn (Chief Executive ng WLGA) & Alison Allen (Chief Executive ng NILGA)
  • Aidan Dawson (Chief Executive ng Public Health Agency Northern Ireland)

Pakitandaan na ang mga timing ay pansamantala at maaaring magbago.